O1CN018WuTPx25CT7FBnCM1_!!2201435107490-
O1CN018NaYRY25CT7FDbqvm_!!2201435107490-
O1CN01nPEAVB25CT76yHpWj_!!2201435107490-
O1CN01dVqohf25CT7G5GEGP_!!2201435107490-
O1CN0114JhwP25CT7IqcOop_!!2201435107490-
  • Amzon.com Kamipita Store
  • 1200px-LINE_logo.svg
  • Pinterest-Kamipita Japan
  • Amzon.jp Kamipita Store
  • Tumblrの社会のアイコン
  • kAMIPITA jAPAN Facebook
  • kAMIPITA jAPAN Twitter
  • kAMIPITA jAPANYouTube
  • kAMIPITA jAPAN Instagram

Kamipita(毛皮塔)邮购和商店销售目的地信息

日本    ――――  https://www.kamipita.com/shop

          https://kamipita.shop/

          https://www.amazon.co.jp/kamipita

新加坡-  https://sg.carousell.com/

         ――――  https://shopee.sg/

         ――――  https://ezbuy.sg/

中国     ――――  https://www.taobao.com/

         ――――  https://www.tmall.com/

泰国  ――――  https://shopee.co.th/     

菲律宾- https://www.lazada.com.ph/

话题 话题
2022年4月13日Kamipita展厅在中国厦门开业!
2022 年 4 月 1 日AMAZON.COM 开始销售!
2022 年 3 月 1 日AMAZON.JP 开始销售!
2021 年 8 月 1 日泰国线上销售开始!
2021 年 7 月 1 日在马来西亚开始在线销售
2021 年 1 月 20 日在新加坡开始在线销售

2020年12月15日在新加坡MELO开始销售

 

日本  发皮塔官网,

      Store.jp Kamipita 日本

​​      日本亚马逊

新加坡 轮播

            店家

          易购

 甜瓜

中国       淘宝

          天猫

泰国         店家

菲律宾   拉扎达

马来西亚    店家

美国     亚马逊网站